(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá tài sản 89 xe mô tô đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình chuyển giao sản vào ngày ngày 21/9/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ: Tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 89 xe mô tô đã qua sử dụng vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình chuyển giao để bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 21/09/2020;

4.2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm tài sản: 32.600.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước tài sản: 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:

6.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 08/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 08/09/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hoà Bình: Tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.