(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, TP Tuyên Quang) đấu giá tài sản của UBND huyện Sơn Dương (Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) vào ngày 21/9/2018 như sau:

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Sơn Dương, cụ thể:

- Khu dân cư thôn Cây Đa 2, xã Ninh Lai (01 lô)

Lô đất số 93 diện tích 125m2/lô. Giá khởi điểm 300.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 50.000.000đồng/lô.

- Khu dân cư thị trấn Sơn Dương.

+ Tổ dân phố Đăng Châu (01 lô): Lô đất số 02; diện tích 120,0m2/lô. Giá khởi điểm 700.000.000 đồng/lô; tiền đặt trước 100.000.000đồng/lô.

+ Tổ dân phố Tân Thịnh (07 lô): Lô đất số 2, 3, 4, 5; diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 320.000.000 đồng/lô; tiền đặt trước 50.000.000đồng/lô.

Lô đất số 13,14; diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 300.000.000 đồng/lô; tiền đặt trước 50.000.000đồng/lô.

Lô đất số 135; diện tích 175,0m2/lô. Giá khởi điểm 300.000.000 đồng/lô; tiền đặt trước 50.000.000đồng/lô.

- Khu dân cư trung tâm xã Thượng Ấm (07 lô).

Lô đất số 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; diện tích 110,0m2/lô. Giá khởi điểm 500.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 80.000.000đồng/lô.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm từ ngày 04/9/2018 đến 16h00 ngày 18/9/2018(giờ hành chính).

2. Đấu giá tài sản bắt đầu hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/9/2018 tại Chi cục Thuế huyện Sơn Dương. Điện thoại 02073.816.375được hướng dẫn.