(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá vào ngày 21/9/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành

3. Tài sản đấu giá: Tài sản đảm bảo khoản vay, bao gồm: 

Tài sản đấu giá

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm) (đồng)

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 116/25/2 Huỳnh Tấn Phát, KP.5, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM

88,1

3.150.000.000

630.000.000

Căn hộ E2 – Tầng 9 Block C thuộc dự án Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận, Xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM

93,5

1.620.000.000

324.000.000

Tổng

4.770.000.000

954.000.000

4. Tổng giá khởi điểm: 4.770.000.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/9/2018 đến hết ngày 10/9/2018

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 05/9/2018 đến ngày 18/9/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 1602201364916 tại Agribank Chi nhánh 3, TP.HCM.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 18/9/2018 đến hết ngày 20/9/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/9/2018 đến hết ngày 18/9/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21/9/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người tham gia đấu giá cần cam kết đã tự tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673