(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau: - Khu đô thị Tây Nam Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hồ Xá: 05 lô đất; - Khu dân cư khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá: 01 lô đất; - Các lô đất thuộc Kho lương thực của Công ty TNHH MTV Lương thực Quảng Trị (cũ), thị trấn Hồ Xá: 01 lô đất.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh

Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 6