(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 21/8/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: 01 (một) chiếc xe ô tô hiệu Toyota, số loại Zace-GL, biển số 75C-2395, 08 chỗ ngồi, số máy: 7K-0509882; số khung: KF3-6903603; sản xuất tại Việt Nam năm 2002 và đưa vào sử dụng tháng 8 năm 2002, thể tích động cơ: 1781 cm3 do Thư viện Tổng hợp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Tình trạng thực tế xe: Trong quá trình quản lý, sử dụng xe hay hư hỏng, phải sửa chữa thường xuyên, hiện xe vẫn hư hỏng một số bộ phận có liên quan đến hệ thống máy, số km đã sử dụng thực tế: 452.769 km. Chất lượng còn lại: 20%.

* Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện đang lưu giữ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 29A Lê Quý Đôn, Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 84.000.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản và các phí, chi phí khác; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô do Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô do Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý; Biên bản về việc xác định giá trị xe ô tô hiệu Toyota, số loại Zace-GL, biển số 75C-2395 do Thư viện Tổng hợp quản lý; Giấy đăng ký xe ô tô số A0015813 do Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08/8/2002; Sổ đăng kiểm đối với xe xe ô tô hiệu Toyota, số loại Zace-GL, biển số 75C-2395 và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Người có tài sản đấu giá: Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 29A Lê Quý Đôn, Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại nơi có tài sản đấu giá tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 29A Lê Quý Đôn, Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 10/8/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 11, 12 tháng 8 năm 2020.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 18/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2020; Và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2020.

c. Bước giá: 1.000.000 đồng và được áp dụng từ vòng 01.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) và Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế./.