(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất trụ sở cũ Trường Cao đẳng Lào Cai, tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí: Phía Tây giáp sau làn dân cư phố Châu Úy; phía Đông giáp Trường PTCS Nam Cường; phía Đông Bắc giáp Trụ sở khối 6 và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải - xây dựng; phía Tây Nam giáp làn dân cư đường Lê Thanh.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích đất là: 114.083,5 m² (trong đó: Đất giáo dục là 35.291,5 m²; đất trồng cây lâu năm là 78.041 m²; đất trồng cây hàng năm là 751 m²).

- Mục đích sử dụng: Đất xây dựng khu tổ hợp giáo dục đào tạo quốc tế chất lượng cao; đất cây xanh (gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm); đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất trụ sở cũ Trường Cao đẳng Lào Cai, tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai có tổng giá khởi điểm: 28.420.165.525 đồng (Hai mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, một trăm sáu mươi năm nghìn, năm trăm hai mươi năm đồng), chi tiết như sau:

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê là: 1.835.379.225 đồng, trong đó:

+ Giá đất giáo dục: 3.400.000đồng/m² (đơn giá cho thuê đất là 3.400.000đ/m² x 1,5% = 51.000 đồng/m²/năm).

+ Giá đất trồng cây lâu năm: 30.000đồng/m² (đơn giá cho thuê đất là 30.000đ/m² x 1,5% = 450 đồng/m²/năm).

+ Giá đất trồng cây hàng năm: 35.000đồng/m² (đơn giá cho thuê đất là 35.000đ/m² x 1,5% = 525 đồng/m²/năm).

- Giá khởi điểm tài sản trên đất: 26.584.786.300 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan do người đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

b. Tiền đặt trước: 5.680.000.000 đồng/ HS (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 25/8 đến ngày 27/8/2020 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

c. Tiền hồ sơ: 5.000.000 đồng / hồ sơ/ tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 55, 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế hoặc liên danh nhà đầu tư có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất nêu trên.

- Về năng lực kinh nghiệm: Có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án giáo dục (có tài liệu chứng minh đối với ít nhất 01 dự án triển khai hoạt động có hiệu quả). Có thể liên danh, một trong hai bên liên danh có kinh nghiệm đầu tư xây dựng các dự án giáo dục và liên danh phải cung cấp đủ các thông tin theo quy định (trường hợp liên danh thì các bên liên danh phải có tài liệu chứng minh đối với ít nhất 01 dự án do đơn vị tự tổ chức hoặc liên danh triển khai hoạt động có hiệu quả).

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải gửi hồ sơ sơ tuyển về Sở Tài chính để Tổ tư vấn (được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-STC ngày 03/8/2020 của Sở Tài chính) thẩm định, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để sơ tuyển: Ngày 14/8/2020 đến ngày 15/8/2020 (trong giờ hành chính).

* Thời gian công bố kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 21/8/2020;

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính (Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 25/8/2020(Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 17/8 và 18/8/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/8/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143 820170(Trong giờ hành chính).