(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 21/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 21/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 21/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 21/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4