(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Gồm 03 tài sản:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 230, tờ bản đồ số 39. Diện tích 1.322,1m2, trong đó đất ở 250m2, đất trồng cây lâu năm 1.072,1m2, tọa lạc tại thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 028501 do UBND huyện Chư Sê cấp cho hộ ông Trần Văn Hòa ngày 13/3/2001.

Tài sản trên đất: 01 cây mít, 02 cây xoài, 01 cây chôm chôm, 01 cây bơ, 01 cây me, 06 cây huỳnh đàn.

Công trình xây dựng trên đất: Nhà số 1 diện tích 61,3m2, nhà số 2 diện tích 124m2, nhà số 3 diện tích 430,6m2, nhà số 4 diện tích 26,5m2, nhà số 5 diện tích 83,7m2, nhà số 6 diện tích 42m2, mái hiên 1 diện tích 178,5m2, mái hiên 2 diện tích 80,5m2, tường rào xây gạch diện tích 38,7m2, tường rào khung sắt diện tích 0m2, 01 giếng nước đường kính 1,1m, sâu 32m.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 45. Diện tích 6.805m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 446076 do UBND huyện Chư Pưh cấp cho ông Trần Văn Hòa và bà Trần Thị Hường ngày 16/9/2013.

Tài sản trên đất: 01 giếng nước đường kính 1,2m, sâu 25m, 325 cây cà phê, 120 trụ tiêu, 540 cây keo dậu, 30 cây huỳnh đàn.

Tài sản 3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 63. Diện tích 7.246m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 624928 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Trần Văn Hòa và bà Trần Thị Hường ngày 07/6/2016.

Tài sản trên đất: Ao đào: 1.575m3.

Thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Trần Văn Hòa và bà Trần Thị Hường.

2. Nơi có tài sản: Thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 2.437.254.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Tài sản 2: 269.844.300 đồng (Hai trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm đồng).

Tài sản 3: 256.313.700 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu ba trăm mười ba nghìn bảy trăm đồng).

Bán riêng từng tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 18/8/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 18/8/2020 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

Tài sản 3: 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tài sản 2: 200.000 đồng/ hồ sơ.

Tài sản 3: 200.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 18/8/2020; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 21/8/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.