(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Công an huyện Đức Cơ ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 109/2020/HĐDVĐGTS, ngày 05/08/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Công an huyện Đức Cơ.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công an huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu gồm 754 xe mô tô, xe gắn máy, cụ thể: Xe đăng ký sử dụng lại gồm 497 xe mô tô, xe gắn máy (không bị đục phá sửa chữa số khung, số máy, không thay đổi kiểu dáng. Giá khởi điểm: 379.637.500 đồng. Xe bán phế liệu gồm 257 xe mô tô, xe máy lắp ráp, độ chế thay đổi kiểu dáng và 01 xe ô tô (Số khung, số máy bị đục phá hoặc bị mờ, không xác định…..). Giá khởi điểm: 86.737.500 đồng.

Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 466.375.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ /tài sản

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/08/2020 và ngày 14/08/2020, (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm của công an huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/08/2020 đến 15 giờ 00 phút, ngày 18/08/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, điạ điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21/08/2020, tại Hội trường Công an huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Kèm theo Thông báo đấu giá số 109 /TBDGTS ngày 06/08/2020 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 5


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 6


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 7


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 8


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 9


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 10


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 11


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 12


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 13


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 14


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 15


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 16


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 17


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 18


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 19


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 20


Ngày 21/8/2020, đấu giá phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 21