(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/HĐ-DVĐGTS ngày 31/7/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá: 47,48 ha (Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám héc ta) cây cao su thanh lý tại lô 1/90, 2/90 Nông trường Nha Bích, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cây cao su có vòng thân trung bình là 87,04 cm, năm trồng: 1990, số lượng cây thanh lý 20.611 cây.

Giá khởi điểm: 23.702.650.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm lẻ hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2020 đến 17h00 ngày 18/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 03/8/2020 đến 17h00 ngày 18/8/2020.

Thời gian xem tài sản: Ngày 14/8/2020 và ngày 17/8/2020 (Trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ anh Tài - SĐT: 0909.885.892, để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 03/8/2020 đến 17h00 ngày 18/8/2020 tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 21/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành (Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ở góc bên trái của phiếu. Nếu người tham gia đấu giá sử dụng phiếu khác là không hợp lệ, không có giá trị). Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Giá trả tối thiểu: 23.702.650.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bảy trăm lẻ hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Điều Kiện đăng ký tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá Theo Luật đấu giá tài sản đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp đi đăng ký (Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Có CMND/ Sổ hộ khẩu/ Thẻ căn cước và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính.

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian nộp đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước là ngày 18/8/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước khoảng thời gian nói trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản

Có Giấy cam kết đã xem tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Hồ sơ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860.216 hoặc xem tại:

Website: http://taisancong.vn; https://dgts.moj.gov.vn;

Website: http://binhphuoc.gov.vn;