(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 ủy quyền như sau:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 30/7/2020 giữa Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam,

Tài sản đấu giá:

Tài sản thanh lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 gồm:

+ 01 Xe ô tô khách 16 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, biển số 51D -1039 đã qua sử dụng và không còn hoạt động;

+ 01 Xe ô tô 08 chỗ, nhãn hiệu Toyota, số loại Zace, biển số 51A -1128 đã qua sử dụng.

Đặc điểm tài sản:

Ngày 21/8/2020, đấu giá 2 xe ô tô tại TPHCM ảnh 1

Lưu ý: Tài sản đã bị thu hồi đăng ký và biển số xe.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 148.577.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác theo quy định (nếu có).

- Tiền đặt trước: 29.715.400 đồng (Hai mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, bốn trăm đồng)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)

4. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, tổ chức công bố giá tài sản

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 04/8/2020 đến 16h30 ngày 18/8/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ và nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 04/8/2020 đến 16h30 ngày 18/8/2020.

Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 18/8/2020 đến 17h00 ngày 20/8/2020.

Tổ chức công bố giá tài sản vào lúc 10h00 ngày 21/8/2020.

5. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá và công bố giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM. Điện thoại liên hệ: 0888.164.369 -0888.154.369.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 18/8/2020, ngày 19/8/2020 và ngày 20/8/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

7. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12. Địa chỉ: Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức đấu giá: Trả giá lên.

(Chi phí vận chuyển, vệ sinh tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán)