(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Bảo Phong

Địa chỉ: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0246.2722.468

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai

Địa chỉ: Số 2, Đường Muỗi, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng diện tích 149,5 m2 đất (trong diện tích 363m2 đất ở, thửa đất số 323, tờ bản đồ số 05, thuộc thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội đã được UBND huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội cấp Giấy chứng nhận số CH 00338 ngày 06/12/2013 mang tên ông Hoàng Văn Anh) và toàn bộ tài sản gắn liền với diện tích 149,5 m2 đất trên. (Chi tiết theoBiên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 11/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Oai). Lưu ý: Diện tích 149,5m2 đất trên chưa thu được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00338 ngày 06/12/2013 mang tên ông Hoàng Văn Anh.

như thực tế


Địa chỉ có bất động sản

1,765,450,000

340,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 18/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 20/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 16:30 18/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong: Tầng 5 số 167 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, khách hàng trước khi đến mua hồ sơ vui lòng liên hệ ĐT: 0984 135 369 để được hướng dẫn chi tiết; - Điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy, Quy chế đấu giá Công ty ban hành.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 21/07/2022

Địa điểm: Tầng 5, số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội