(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2021 do Hạt Kiểm lâm Ba Bể thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 225 lóng, khúc gỗ tròn thông thường, nhóm V đến nhóm VIII, khối lượng 7,331 m3 (Gỗ để tại hiện trường phá rừng lô 10, 19 – Khoảnh 2 – Tiểu khu 68, khu rừng có địa danh Khau Pảng, xã Phúc Lộc và trụ sở UBND xã Chu Hương, Trạm Kiểm lâm Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), gồm các loại gỗ: Kháo dặm, Sơn, Dẻ, Chẹo, Bồ Đề, Vàng mương, Sung, Chôm chôm, Trám, Hoa sữa, SP …, chất lượng còn lại từ 40% đến 80%; Cưa xăng, dao phát để tại Hạt Kiểm lâm Ba Bể, chất lượng cưa 15%, Dao 40%.

Hạt Kiểm lâm Ba Bể thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 21/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 21/7/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3