(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 21/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1