(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 36, diện tích qua đo đạc thực tế 276,5m2 (trong đó có 50m2 đất ở và 226,5m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 301796

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai.

Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 309, tờ bản đồ số 36, diện tích qua đo đạc thực tế 276,5m2 (trong đó có 50m2 đất ở và 226,5m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 301796 do UBND huyện Ia Grai cấp cho ông Trần Hậu Sinh và bà Nguyễn Thị Hoa ngày 26/6/2015.

Tài sản trên đất: Nhà ở cấp 4: Móng xây đá, tường xây gạch có tô trát, không sơn, nền láng xi măng, mái lợp tôn. Nhà có diện tích: 51,77m2; mái hiên: Khung gỗ, cột gỗ, lợp tôn. Diện tích: 15,72m2; 01 giếng nước đào sâu 7m, đường kính 01m, miệng giếng xây gạch, nắp bê tông cốt thép.

2. Nơi có tài sản: Làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm: 66.884.463 đồng (Sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi ba đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/7/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/7/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/7/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 21/7/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày 21/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1