(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn ủy quyền như sau:

Lô tài sản tịch thu gồm 17 xe mô tô 02 bánh, 01 xe 03 bánh, 02 xe đạp và 01 võ lãi bằng gỗ đã hư hỏng nặng, không tiếp tục đăng ký lưu thông, bán dạng phế liệu

Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn

Ngày 21/7/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu (xe mô tô, xe 3 bánh, xe đạp) tại TP.Cần Thơ ảnh 1
Ngày 21/7/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu (xe mô tô, xe 3 bánh, xe đạp) tại TP.Cần Thơ ảnh 2
Ngày 21/7/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu (xe mô tô, xe 3 bánh, xe đạp) tại TP.Cần Thơ ảnh 3
Ngày 21/7/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu (xe mô tô, xe 3 bánh, xe đạp) tại TP.Cần Thơ ảnh 4