(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2021 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng số 31/2021/HĐ-ĐG ngày 02/7/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tài sản đấu giá 1: Xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS: 17A-00218. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam.Số loại: COROLLA ALTIS ZZE122L.GEMEKH. Thể tích làm việc của động cơ: 1794cm3. Số máy: 1ZZ0850635. Số khung: ZZE1227500439. Đăng ký số: 006788. Đăng ký lần đầu ngày: 11/12/2001. Đăng ký lại ngày: 10/09/2013. Đăng kiểm số: KD 3638686. Ngày hết hạn đăng kiểm: 10/03/2021. Màu: Xanh. Hiện trạng xe: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động. Tổng thể xe còn khá mới. Nội thất sờn màu nhẹ.

+ Giá khởi điểm: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 200.000đ/ 1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 2: Xe Toyota Camry 2002. BKS: 17B - 1359. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA .Số loại: CAMRY 2.4G ACV30L-JEMNKU. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 2362 cm3. Số máy: 2AZ0841485. Số khung: ACV308000063. Đăng ký số: A0005355. Đăng ký lần đầu ngày: 19/09/2002. Đăng ký lại ngày: 19/09/2002. Đăng kiểm số: KD 4581969. Ngày hết hạn đăng kiểm: 12/05/2021. Màu: Xanh. Hiện trạng xe: Xe vẫn đang chạy, hoạt động thường xuyên. Tổng thể xe khá mới. Nội thất sờn màu nhẹ

+ Giá khởi điểm: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng chẵn)

+ Khoản tiền đặt trước: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 200.000đ/ 1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 3: Xe Mazda 626 2002. BKS: 17B – 0536. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: MAZDA. Số loại: 626. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1991 cm3. Số máy: FS390985. Số khung: MH00140. Đăng ký số: A0005591. Đăng ký lần đầu ngày: 24/01/2003. Đăng ký lại ngày: 11/02/2003. Đăng kiểm số: KD 4582559. Ngày hết hạn đăng kiểm: 19/05/2021. Màu: Xanh. Hiện trạng xe: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động. Tổng thể xe cũ, vỏ xe bị mọt gỉ nhẹ, sơn rạn nứt bong tróc một số chỗ, đèn bị mờ. Nội thất đã cũ, sờn màu, rách 1 số chỗ.

+ Giá khởi điểm: 91.000.000đ (Chín mươi mốt triệu đồng chẵn)

+ Khoản tiền đặt trước: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 150.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 4: Xe Mazda 626 2002. BKS: 17B – 0729. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: MAZDA. Số loại: 626. Năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1991 cm3. Số máy: FS306249. Số khung: 22S1MH001201. Đăng ký số: A 0005242. Đăng ký lần đầu ngày: 21/07/2002. Đăng ký lại ngày: 21/07/2002. Đăng kiểm số: KD 3647260. Ngày hết hạn đăng kiểm: 18/05/2021. Màu: Đen. Hiện trạng xe: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động. Tổng thể xe cũ, sàn và cửa xe bị mọt, sơn trầy rộp, nổ sơn, nội thất mòn sờn rách, lốp xe hết hơi.

+ Giá khởi điểm: 91.000.000đ (Chín mươi mốt triệu đồng chẵn)

+ Khoản tiền đặt trước: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 150.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 5: Xe Ford Everest 201. BKS: 17M – 000.17. Xe Ô tô 7 chỗ. Nhãn hiệu: FORD. Số loại: EVEREST. Năm, nước sản xuất: 2011, Việt Nam.Thể tích làm việc của động cơ: 2499 cm3.Số máy: WLAT-1283747. Số khung: UHAMBSR17684.Đăng ký số: 000574. Đăng ký lần đầu ngày: 03/08/2011.nĐăng ký lại ngày: 05/08/2011. Đăng kiểm số: KD 5741538. Ngày hết hạn đăng kiểm: 25/02/2022. Màu: Đen. Hiện trạng: Xe vẫn đang chạy, hoạt động thường xuyên. Xe còn khá mới. Da bọc ghế sờn nhẹ.

+ Giá khởi điểm: 319.000.000đ (Ba trăm mười chín triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 200.000đ/ 1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 6: Xe Toyota Hiace 2003. BKS: 17B – 1657. Xe Ô tô 12 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: HIACE RZH115L-BFMGE. Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 2438 cm3. Số máy: RZ-3187584. Số khung: 15-3001588. Đăng ký số: 0000531. Đăng ký lần đầu ngày: 06/01/2004. Đăng ký lại ngày: 18/02/2004. Đăng kiểm số: KC 9328149. Ngày hết hạn đăng kiểm: 11/10/2019. Màu: Ghi. Hiện trạng: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động, gioăng nắp dàn cồ bị chảy dầu. Tổng thể xe cũ, sơn trầy xước một số chỗ, nội thất bị mòn sờn rách một số chỗ.

+ Giá khởi điểm: 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 100.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 7: Xe Toyota Hiace 2001. BKS: 16A – 1584. Xe Ô tô 16 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: HIACE. Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1998 cm3. Số máy: 2555696. Số khung: RZH114-500349. Đăng ký số: A0015873. Đăng ký lần đầu ngày: 25/05/2001. Đăng ký lại ngày: 25/05/2001. Đăng kiểm số: KD 1720963. Ngày hết hạn đăng kiểm: 20/07/2020.Màu: Xanh. Hiện trạng: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động.Tổng thể xe cũ, sơn trầy xước một số chỗ. Nội thất ố vàng, cũ, sờn màu.

+ Giá khởi điểm: 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 100.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 8: Xe Toyota Vios 2003. BKS: 17B -1278. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: VIOS NCP42L-EEMGKU. Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1497 cm3. Số máy: 1NZ-X075902. Số khung: NP2-9500829. Đăng ký số: 004628. Đăng ký lần đầu ngày: 09/12/2003. Đăng ký lại ngày: 23/05/2009. Đăng kiểm số: KC 8078268. Ngày hết hạn đăng kiểm: 11/10/2019. Màu: Ghi. Hiện trạng: Xe không còn hoạt động, cần sửa chữa, bảo dưỡng. Tổng thể xe khá cũ, sơn trầy xước 1 số chỗ, nội thất sờn màu.

+ Giá khởi điểm: 83.000.000đ (Tám mươi ba triệu đồng chẵn)

+ Khoản tiền đặt trước:15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 150.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm trăm năm mươi nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 9: Xe Ford Laser 2004. BKS: 17B – 1134.Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: FORD.Số loại: LASERGHI. Năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 1840 cm3. Số máy: FP-905863.Số khung: NC4R04416. Đăng ký số: 0001381. Đăng ký lần đầu ngày: 24/10/2004. Đăng ký lại ngày: 15/11/2004. Đăng kiểm số: KD 0885836. Ngày hết hạn đăng kiểm: 17/05/2020. Màu: Đen. Hiện trạng: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động.

Tổng thể xe khá cũ, sơn trầy xước 1 số chỗ, nội thất sờn màu.

+ Giá khởi điểm: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng chẵn)

+ Khoản tiền đặt trước: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 150.000đ/ 1 hồ sơ (Một trăm trăm năm mươi nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 10: Xe ô tô Toyota Corolla Altis. BKS: 17B-1189. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam. Số loại: COROLLA ALTIS ZZE122L.GEMEKH. Thể tích làm việc của động cơ: 1794 cm3. Số máy: 1ZZ0857322.Số khung: ZZE1227500492.Đăng ký số: A 0005026.Đăng ký lần đầu ngày: 21/02/2002. Đăng ký lại ngày: 21/02/2002. Đăng kiểm số: KD 3645519. Ngày hết hạn đăng kiểm: 15/04/2021.Màu: Trắng. Hiện trạng: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động. Tổng thể xe khá cũ, vỏ trầy xước nhẹ, sàn xe mọt, gioăng cửa xe rách, nội thất sờn màu.

+ Giá khởi điểm: 142.000.000đ (Một trăm bốn mươi hai triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 28.000.000đ (Hai mươi tám triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 200.000đ/ 1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

* Tài sản đấu giá 11: Xe ô tô Toyota Corolla năm 1991. BKS: 31A- 0901. Xe Ô tô 4 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: COROLLA. Năm, nước sản xuất: 1991, Nhật Bản. Số khung: 0008105. Đăng ký số: A0024806. Đăng ký lần đầu ngày: 28/02/1991. Đăng ký lại ngày: 09/04/1997. Màu: Ghi. Hiện trạng: Xe lâu không sử dụng, vẫn còn hoạt động. Xe thiếu đăng kiểm. Tổng thể xe cũ, vỏ xe bong tróc sơn, nứt 1 số chỗ, trầy xước, ố vàng. Nội thất cũ, sờn màu. Xe hiện tại không có biển số.

+ Giá khởi điểm: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

+ Khoản tiền đặt trước: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

+ Tiền hồ sơ: 100.000đ/1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng)

(Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí chuyển quyền sở hữu tài sản và các loại thuế phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 16/07/2021 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

6. Người tham gia, tham dự cuộc đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

7. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Thái Bình cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 14/07/2021 và ngày 15/07/2021. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng. tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

+ Thời gian mở niêm phong xem xe:

- Buổi sáng: Vào hồi 10 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Vào hồi 16 giờ đến 17 giờ.

9. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Ngày 19/07/2021 (Giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

10. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 08 giờ ngày 21/07/2021

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình (Số 235, phố Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình)

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

PHỤ LỤC 01

Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 4
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 5
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 6
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 7
Ngày 21/7/2021, đấu giá 11 xe ô tô tại tỉnh Thái Bình ảnh 8