(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh QAC thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2020 do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dung Quảng Nam ủy quyền như sau:
Ngày 21/7/2020, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Nam ảnh 1
Ngày 21/7/2020, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Nam ảnh 2