(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2020 do Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM ủy quyền như sau:

Tài sản: QSDĐ 66.806,0 m2 đất khu công nghiệp thuộc thửa đất 01, tại Lô A6.1, A6.2, A6.3, A6.5, A6.6, A6.7, KCN Chơn Thành I, ấp 2, X.Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và công trình xây dựng trên đất (danh sách cụ thể xin liên hệ công ty). GKĐ: 86.486.400.000 đồng. Tiền đặt trước: 10%GKĐ.

Người có tài sản:

- Tài sản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM. Đ/c: Số 25 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Đ/c: Số 336 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM.

Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản: Từ ngày niêm yết đến 17h00, ngày 20/07/2020 tại 336 An Dương Vương, P4, Quận 5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính):

- Tài sản: Các ngày 16, 17, 20/07/2020, trừ trường hợp tổ chức ĐGTS và người tham gia ĐG có thỏa thuận khác. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia ĐG hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty ĐGHD Bến Thành theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Lúc 14h30, ngày 21/07/2020 tại số 336An Dương Vương, P.4, Q5, TP.HCM.

Liên hệ: 028.66820690; 0973.009.390; Website: daugiabenthanh.com.