(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục THADS thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ: 04 Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:00 20/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/05/2022 - 17:00 18/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đạt trước đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại thông báo va quy chế của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 21/06/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5