(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do Công ty cổ phần Cao su Sông Bé ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 02/6/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá: 3,1 ha (Ba phẩy một hecta) vườn cây keo lai thanh lý, năm trồng: 2012, nằm tiếp giáp vườn cây cao su lô 1/2004, lô 1/2009 và xung quanh khuôn viên của Nông trường Bù Đốp.

Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả đấu giá.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/6/2021 đến 17h00 ngày 18/6/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 03/6/2021 đến 17h00 ngày 18/6/2021.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 17/6/2021 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Khách hàng liên hệ anh Tài - SĐT: 0909.885.892 để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 03/6/2021 đến 17h00 ngày 18/6/2021 (Trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 09h00 phút ngày 21/6/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá, giá trả tối thiểu

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá sẽ trả giá trực tiếp vào phiếu trả giá do Trung tâm phát hành (Phiếu được in theo mẫu, có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ở góc bên trái của phiếu. Nếu người tham gia đấu giá sử dụng phiếu khác là không hợp lệ, không có giá trị). Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì do khách hàng niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại 02 địa điểm là: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu trả giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Giá trả tối thiểu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 1041 0000 41055 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh tỉnh Bình Phước từ ngày 16/6/2021 đến 17h00 ngày 18/6/2021. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/ Hồ sơ.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp đi đăng ký (Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Đơn Cam kết xem tài sản đấu giá;

Có bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có chứng thực.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá đúng thời gian quy định, mọi trường hợp quá thời gian quy định thì không được giải quyết.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. SĐT: 02713.860.216.