(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An phối hợp với Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do Agribank Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 21/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1