(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do bà Hoàng Thị Nga- chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:
Ngày 21/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1