(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 22 thửa đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 253,8m2/thửa đến 359,1m2/thửa ; Giá khởi điểm từ 487.000.000 đồng/thửa đến 674.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất và các thông tin liên quan được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND thị trấn Hoàn Lão.

Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đăng ký hoặc 110.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đăng ký (Tùy theo thửa đất đăng ký).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 02/6/2021 đến 16h30’ ngày 18/6/2021 tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 16/6/2021 đến 16h30’ ngày 18/6/2021 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 14h00’ ngày 21/6/2021 tại UBND thị trấn Hoàn Lão.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND thị trấn Hoàn Lão./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 22 THỬA ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 21/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 21/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2