(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do ông Vũ Bá Nghi ủy quyền như sau:
Ngày 21/6/2021, đấu giá khách sạn 8 tầng tại quận Hải An, TP.Hải Phòng ảnh 1