(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2021 do Bệnh viện Mắt TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 21/6/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Mắt TP.HCM ảnh 1