(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2021 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 21/6/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý các loại tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 21/6/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý các loại tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 21/6/2021, đấu giá cáp đồng thanh lý các loại tại Hà Nội ảnh 3