(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước của Hạt Kiểm Lâm huyện Cẩm Thủy (Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cẩm Thủy,, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 21/6/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô gỗ gồm: Gỗ xẻ Trai lý nhóm 2, khối lượng = 0,504m3; Gỗ tròn SP nhóm 7, khối lượng = 3,363m3; củi 2,5 ster.

Giá khởi điểm: 8.144.000 đồng; Bằng chữ: (Tám triệu, một trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

2. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 11/6/2019 tại nơi tài sản được quản lý của Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy.

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 18/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 21/6/2019 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp không giới hạn số vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.