(BĐT) - Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2019 do Bệnh Viện II Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Bệnh Viện II Lâm Đồng (Đ/c: 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

1.Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Quyền đậu xe Taxi (bãi đậu xe taxi của bệnh viện); Diện tích khai thác: 15 m2; Thời hạn hợp đồng thuê: 03 năm (ba) tính từ ngày trúng đấu giá. Tiền thế chân: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng); Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá tài sản thanh toán tiền thuê bãi đậu xe theo hình thức trả tiền hàng tháng.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng).

*Ghi chú: Giá khởi điểm là giá không bao gồm các chi phí khác của bãi đậu xe, tổ chức, cá nhân thuê tài sản có trách nhiệm khai thác đúng diện tích khi bàn giao thực tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước, quy định của đơn vị cho thuê tài sản; chịu trách nhiệm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

1.1. Nơi có tài sản đấu giá: 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

1.2. Giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá:

Căn cứ quyết định số 321/QĐ-BVIILĐ ngày 29/5/2019 của Bệnh viện II Lâm Đồng về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê bãi đậu xe Taxi của bệnh viện II Lâm Đồng tại địa chỉ 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

2.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 17/6/2019 đến ngày 18/6/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Vào ngày 17/6/2019 đến ngày 18/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 18/6/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

* Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 7 giờ 00 ngày 18/6/2019 đến 16h30 ngày 20/6/2019 vào số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Lâm Đồng - PGD Đà Lạt (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. (Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 18/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 21/6/2019.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường trụ sở Bệnh viện II Lâm Đồng (263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.