(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: UAZ; số loại: 31512MC/07; biển kiểm soát: 20B-0795; màu sơn: Xanh; số khung: AB06001065; số máy: 41780B*51001813; năm sản xuất: 2006; năm sử dụng: 2009 (Xe 06).

Tình trạng tài sản được thể hiện trong Biên bản bàn giao, tiếp nhận và niêm phong xe ngày ngày 31/3/2020.

Nơi bảo quản tài sản: Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên – Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

- Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Bước giá đấu giá: 500.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 12/5/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi bảo quản tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/5/2021 đến 17h00’ngày 20/5/2021. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tiền đặt trước: 4.000.000/hồ sơ;

+ Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

- Hình thức, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 08h30 ngày 21/5/2021. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.