(BĐT) - Hội làm vườn Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 như sau:
Ngày 21/5/2021, đấu giá xe ô tô Honda tại Hà Nội ảnh 1