(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc dân ủy quyền như sau:
Ngày 21/5/2021, đấu giá xe ô tô County tại TPHCM ảnh 1