(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Công an tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 26/04/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công an tỉnh Bình Phước.

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - thông báo đấu giá như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá là:

Tài sản 01: 3.330 m3 đất sét gạch tạm giữ theo Quyết định tạm giữ số 116/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 21/10/2020

Giá khởi điểm: 183.150.000đ (Một trăm tám mươi ba triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

Địa chỉ: xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (nơi cất giữ tài sản của Phòng CSMT)

Tài sản 02: 2.244 m3 đất sét gạch tạm giữ theo Quyết định tạm giữ số 122/QĐ – TGTVPTGPCC ngày 26/10/2020

Giá khởi điểm 123.420.000đ (Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Địa chỉ: xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (nơi cất giữ tài sản của Phòng CSMT)

Tài sản 03: 1.958,4 m3 đất sét gạch tạm giữ theo Quyết định tạm giữ số 123/QĐ – TGTVPTGPCC ngày 26/10/2020

Giá khởi điểm: 107.712.000đ (Một trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm mười hai ngàn đồng).

Địa chỉ: xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (nơi cất giữ tài sản của Phòng CSMT)

Tài sản 04: 1.891 m3 đất sét gạch tạm giữ theo Quyết định tạm giữ số 126/QĐ – TGTVPTGPCC ngày 06/11/2020

Giá khởi điểm: 104.005.000đ (Một trăm lẻ bốn triệu, không trăm lẻ năm ngàn đồng).

Địa chỉ: xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (nơi cất giữ tài sản của Phòng CSMT)

Tài sản 05: 2.580 m3 đất sét gạch tạm giữ theo Quyết định tạm giữ số 127/QĐ – TGTVPTGPCC ngày 06/11/2020

Giá khởi điểm: 141.900.000đ (Một trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng)

Địa chỉ: xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (nơi cất giữ tài sản của Phòng CSMT).

(Tất cả tài sản được bán riêng lẻ theo từng tài sản đã chia)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản VPHC bị tịch thu do Phòng cảnh sát Mội trường - Công an tỉnh Bình Phước chuyển giao để đấu giá

Tổng Giá khởi điểm: 660.187.000đ (Sáu trăm sáu mươi triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, liên tục tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Bước giá ở mỗi vòng đấu là: 01% giá khởi điểm.

7 Thời gian, địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/04/2021 đến 17h00 ngày 18/05/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/05/2021 đến ngày 13/05/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ đ/c Phúc -Sđt 0898 69 29 69, Khánh –Sđt 0947 818 286 để được hướng dẫn.

9. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 27/04/2021 đến 17h00 ngày 18/05/2021. Trường hợp đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 21/05/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 18/05/2021 đến 17h 00 phút ngày 20/05/2021. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

12. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ/tài sản

13. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân có nhu cấu có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (đối với cá nhân) hoặc tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó.

14. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

Có đơn đăng ký theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tàn sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Bản sao có chứng thực Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức) và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) đối với cá nhân.

Cam kết xem tài sản (nếu có).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT liên hệ: 0271.3860.216.