(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá tài sản số 41/HĐ-ĐG ngày 06 tháng 4 năm 2021 và Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá tài sản (Lần thứ 1) ngày 28 tháng 4 năm 2021 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Người có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Địa chỉ: 68/18 Nguyễn Thị Búp, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Trung tâm).

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tài sản đấu giá: Quyền thuê khai thác kinh doanh dịch vụ hồ bơi có diện tích 390 m2, trong thời hạn 45 tháng (Từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026) của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, tại số 68/18 Nguyễn Thị Búp, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện đi kèm:

- Người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chịu trách nhiệm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chịu chí phí vận hành và bảo dưỡng hồ bơi, các quy định khác của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

- Ngay khi Hợp đồng Thuê tài sản đấu giá được ký kết, người trúng đấu giá phải nộp số tiền tương đương 01 tháng so với giá trúng đấu giá để đảm bảo thời gian thực hiện Hợp đồng và không được tính lãi suất. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu hoàn trả lại số tiền này cho người trúng đấu giá sau khi thanh lý Hợp đồng Thuê tài sản đấu giá.

Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm có các giấy tờ sau:

- Biên bản thống nhất giá cho thuê mặt bằng hồ bơi ngày 25/3/2021 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu;

- Văn bản số 48/VTS ngày 05/4/2021 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu về việc đề nghị tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê khai thác kinh doanh dịch vụ hồ bơi trong thời hạn 19 tháng của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu;

- Văn bản số 65/VTS ngày 28/4/2021 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu về việc đề nghị tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê khai thác kinh doanh dịch vụ hồ bơi trong thời hạn 45 tháng của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Nơi có tài sản đấu giá: tại số 68/18 Nguyễn Thị Búp, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 4.500.000.000 đồng / 45 tháng (tương đương 100.000.000 đồng / 01 tháng), đã bao gồm thuế GTGT.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan; Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 18/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: là Tổ chức hoặc Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bơi lội; đồng thời có kinh nghiệm dịch vụ kinh doanh bơi lội (kèm theo bản sao y: Hợp đồng đã ký kết với đơn vị thực hiện và Hóa đơn).

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021 (Trong giờ hành chính), Liên hệ: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, tại số 68/18 Nguyễn Thị Búp, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 20/5/2021 (Tuy nhiên người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Tiền đặt trước: 225.000.000 đồng (tương đương 05% so với giá khởi điểm).

Lưu ý:

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản: 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm, hoặc Người tham gia đấu giá và Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng Thuê tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh hoàn trả lại cho người trúng đấu giá sau khi Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu về việc thông báo người trúng đấu giá đã thực hiện điều kiện đi kèm và thanh toán tiền thuê tài sản đấu giá.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / 01 hồ sơ.

- Bước giá: 10.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/5/2021 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền thuê tài sản: trong vòng 03 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá liên hệ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu để ký Hợp đồng Thuê tài sản đấu giá và thanh toán tiền thuê tài sản đấu giá như sau: Chia thành 05 đợt:

+ Đợt 1: có giá trị từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Thời hạn thanh toán ngay sau khi ký kết Hợp đồng Thuê tài sản đấu giá.

+ Đợt 2: có giá trị từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/5/2023. Thời hạn thanh toán trước ngày 01/9/2022.

+ Đợt 3: có giá trị từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 31/5/2024. Thời hạn thanh toán trước ngày 01/9/2023.

+ Đợt 4: có giá trị từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 31/5/2025. Thời hạn thanh toán trước ngày 01/9/2024.

+ Đợt 5: có giá trị từ ngày 01/9/2025 đến hết ngày 31/5/2026. Thời hạn thanh toán trước ngày 01/9/2025.

Thời hạn giao tài sản: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có nghĩa vụ giao tài sản cho người trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày sau khi người trúng đấu giá đã thực hiện điều kiện đi kèm, thanh toán tiền thuê tài sản đấu giá và yêu cầu của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (nếu có).

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.