(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 21/5/2021 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 702,2m2 và tài sản gắn liền với đất, thửa số 2181, tờ bản đồ số 31, tại Khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 15.388.878.204 đồng (Trong đó: giá trị QSDĐ là 15.058.118.000 đồng, giá trị tài sản trên đất là 330.760.204 đồng).

- Tiền đặt trước: 1.539.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao sổ hộ khẩu.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 18/5/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 12&13/5/2021, tại nơi có bất động sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 21/5/2021 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3813218.