(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Cục Quản lý thị trường TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 21/5/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TPHCM ảnh 1