(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nam Đông tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước vào ngày 21/5/2020 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

Ngày 21/5/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại kho Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nam Đông, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nam Đông, địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 01/HĐĐGTS ngày 27/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản về việc đề nghị tổ chức bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước; Biên bản định giá tài sản (tịch thu sung quỹ Nhà nước) ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nam Đông; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Nam Đông về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (gỗ kiền và điện thoại di động); Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Nam Đông phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; Quyết định thi hành án chủ động số 33/QĐ-CCTHADS ngày 19/12/2019; số 34/QĐ-CCTHADS ngày 19/12/2019; số 36/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2020 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 12/4/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Nam Đông tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.252.000 đồng (hai mươi hai triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 18/5/2020 đến ngày 20/5/2020 nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

d. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 200.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) và Giấy chứng minh nhân dân đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

6. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không hạn chế số lần trả giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên theo khoản 1, khoản 2 Điều 41 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.