(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2020 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (Địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Bên có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu tái định cư, dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, phố Nguyễn Chí Thanh, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

  Vị trí thửa đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 205, tờ bản đồ số 51, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Khu đất có vị trí tiếp giáp với đường Nhị Thanh thuộc đoạn 3, từ đường Phố Muối đến gặp đường Bến Bắc và đường Bến Bắc thuộc đoạn 3 từ đường Nhị Thanh, cổng Bệnh viện Đa khoa đến hết tường rào Bệnh viện Đa khoa.

  Vị trí ranh giới khu đấu giá: Xác định theo mảnh trích đo số 06-2019, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh đo đạc bản đồ Công ty TNHH MTV Bắc Lạng lập ngày 16/02/2019, UBND phường Tam Thanh xác nhận ngày 20/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu ký duyệt ngày 22/02/2019, khu đất có các mặt tiếp giáp như sau:

  - Phía Bắc: giáp chỉ giới đường đỏ đường Nhị Thanh

  - Phía Đông: giáp đường Nhị Thanh

  - Phía Nam: giáp vỉ hè đường Bến Bắc

  - Phía Tây: giáp phần đất còn lại của Bệnh viện đa khoa

  - Diện tích khu đất: 10.023,3m2 trong đó diện tích nằm trong chỉ giới đường Nhị Thanh 659,84m2; Diện tích bán đấu giá: 9.363,46m2 cùng tài sản trên đất.

Tài sản gắn liền trên đất bán đấu giá tổng số có 19 tài sản trên đất gồm: 

Ngày 21/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 21/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở y tế để xây dựng Bệnh viện Sản Nhi với quy mô tối đa không quá 90 giường.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

Về Quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06/03/2015 của UBND tỉnh, khu đất thuộc quy hoạch xây dựng cơ sở y tế theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Lạng Sơn, khu đất thuộc đất xây dựng cơ sở y tế theo hiện trạng.

Tổng giá khởi điểm: 52.345.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi năm triệu đồng). Trong đó:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm): 35.067.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ, không trăm sáu mươi bẩy triệu đồng)

Giá khởi điểm bán đấu giá 19 tài sản trên đất: 17.278.000.000 đồng (Mười bẩy tỷ, hai trăm bẩy mươi tám triệu đồng)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ)

Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

  Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản đưa ra đấu giá Quyết định số: 281/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện đa khoa (cũ) tỉnh Lạng Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và các bên liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, các liệu liên quan tới cuộc đấu giá từ ngày 27/04/2020 đến ngày 15/05/2020 trong giờ hành chính.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá và đăng kí tham gia đấu giá:

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Từ ngày 24/04/2020 đến 11h30 ngày 18/05/2020: Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính.

Thẩm định Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 13h30’ ngày 18/5/2020. Do Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc thực hiện. Nội dung thẩm định điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 18/5/2020.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực y tế thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án Bệnh viện Sản Nhi theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có khả năng về tài chính để thực hiện dự án.

Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Luật Đất đai năm 2013, ngoài ra người tham gia đấu giá còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

+ Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng cơ cấu sử dụng đất, đúng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng trạm biến áp mới trên phần diện tích đất còn lại dự kiến giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở y tế; hoàn chỉnh việc phá dỡ cải tạo khi chia cắt khu nhà A, nhà E, kết nối cơ sở hạ tầng( Giao thông, không gian, điện, nước, viễn thông...), đảm bảo cảnh quan, không gian, kiến trúc và công năng sử dụng công trình. Trước khi phá dỡ công trình phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định như: Lập phương án phá dỡ, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường và công trình lân cận,...theo quy định của Luật xây dựng và các quy định khác có liên quan. Thời gian thực hiện sau khi trúng đấu giá và trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện Sản Nhi.

+ Tổ chức tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính, gửi hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư; lập phương án sơ bộ đầu tư dự án theo quy hoạch của tỉnh.

+ Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được đứng tên một người tham gia đấu giá. Trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá.

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư

+ Có cam kết thời gian hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc đăng ký tham gia đấu giá. Nộp hồ sơ tại công ty trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

  + Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020, bảo đảm việc kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá.

  + Tổ chức nộp các hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc phát hành.

+ Đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

+ Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc trong giờ hành chính theo thời hạn quy định trước ngày tổ chức đấu giá 01 ngày.

- Ngày 18,19,20/05/2020 nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc vào một trong các tài khoản sau:

+ Số tài khoản: 022264280001 mở tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn.

+ Số tài khoản 35110001235566 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn.

+ Số tài khoản 110601356555 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn.

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước sau khi có thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham dự đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 21/05/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu nhiều vòng công khai giá khởi điểm của tài sản.

- Phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, vòng đấu thứ nhất trả giá từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với một bước giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc; Địa chỉ: 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 02053.756.789 – 0855.799.866 (trong giờ hành chính) hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Khu tái định cư, dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, phố Nguyễn Chí Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).