(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện M’Đrắk ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TĐ SỐ 13; TBĐ SỐ 31, DT 551,7 M2 (ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN) THEO TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 275/TL-CNMR NGÀY 11/3/2019 CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN M’ĐRẮK, ĐẮKLẮK., QSDĐ TĐ SỐ 14; TBĐ SỐ 31, DIỆN TÍCH 4.373,3 M2 (...

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: thị trấn M’Đrăk, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê

Địa chỉ: Số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262 3900999

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 21/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê, địa chỉ: 201 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk201 Nguyễn Văn cừ

Ngày 21/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 21/04/2020    

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 18/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Ban Mê theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty ban hành

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 18/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 20/05/2020