(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do Chi cục Đăng kiểm Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ngày 21/4/2022, đấu giá xe ô tô Toyota tại, tỉnh Tiền Giang ảnh 1