(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 như sau:
Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản bảo đảm tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ảnh 1