(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do UBND Tp.Sầm Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh

Địa chỉ: Số 141, đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0969 722662

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND Tp.Sầm Sơn

Địa chỉ: P.Trường Sơn, Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 18/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 20/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 31/03/2022 - 17:00 18/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Địa điểm đăng ký: Tại UBND Phường Trường Sơn và Văn phòng Công ty (giờ hành chính) * Điều kiện đăng ký tham gia: theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn; * Cách thức đăng ký tham gia: - Khách hàng mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định trong thời hạn đã được thông báo tại công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh. - Hồ sơ tham gia đấu giá phải đảm bảo đủ các thành phần theo quy định tại điều 9 của quy chế đi kèm thông báo này.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/04/2022

Địa điểm: Hội trường UBND Phường Trường Sơn

Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4