(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất quận Kiến An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253678680

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất quận Kiến An

Địa chỉ: Số 02 phố Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 18/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 20/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 05/04/2022 - 15:00 18/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án nhà ở thương mại tại tổ dân phố Đống Khê 1, phường Đồng Hòa, quận Kiến An (ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An) đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 21/04/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Ngày 21/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng ảnh 2