(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam – Công ty dịch vụ dầu khí ủy quyền như sau:
Ngày 21/4/2022, đấu giá 1 xe cẩu, 2 xe con và 20 tài sản khác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1