(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 21/4/2019 theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với những lô đất ở tại xã Quảng Minh và thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 98,5 m2/ lô đến 234,7 m2/ lô.

Giá khởi điểm: Từ 394.000.000 đồng/ lô đến 2.816.400.000 đồng/ lô.

Tiền đặt trước: Từ 75.000.000 đồng/ lô đến 240.000.000 đồng/ lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản CMND photo đến ngày 18/04/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên. Ngoài ra ngày 17, 18/04/2019, thu hồ sơ và tiền đặt trước tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng Giao dịch Việt Yên (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL.

Thời gian đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 21/04/2019 tại UBND thị trấn Bích Động.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676.