(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơnvào ngày 21/3/2022 như sau:
Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1