(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và căn hộ chung cư tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và quận Hoàng Mai (Hà Nội) ảnh 1