(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Agribank C/n Tân Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02838204858

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank C/n Tân Phú - Đại diện: Agribank AMC LTD

Địa chỉ: 126 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM., Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 18/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 28/02/2022 - 17:00 18/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 21/03/2022

Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM