(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Agribank - Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu gia hợp danh Quốc gia Group

Địa chỉ: 01, ngõ 3449, đường Hùng vương, phường Vân phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 18/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 09/03/2022 - 16:00 18/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 21/03/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia Group

Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3