(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lào Cai II, Số 005, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất số 01, tờ bản đồ số 490-419-9-(12), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BU 623915, diện tích 7.324,5,0m2 đất khu công nghiệp (Xây dựng Kho chứa hàng nông sản xuất khẩu và xưởng sơ chế hàng nông sản theo Sự án được duyệt) trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu theo dự án được duyệt), thời hạn sử dụng đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2064, nguồn gốc sử dụng Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 25/11/2014 cho Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú (Ngày 22/9/2017 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Việt Tú), địa chỉ tài sản tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Thành Phố Lào Cai, như sau:

3.2. Giá khởi điểm: 9.730.489.551 đồng (Chín tỷ, bảy trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn), bước giá trong cuộc đấu giá là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn/Tổng giá trị tài sản), tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là :973.100.000 đồng, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 bộ.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10,11/03/2020, tại tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Thành Phố Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 18/03/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ ngày 18/03 đến hết 16h00 ngày 20/03/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/03/2020, tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh quốc gia GROUP.

Địa chỉ: Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Tiến, phó trưởng phòng phụ trách tín dụng; ĐT: 0912 371 740 (trong giờ hành chính) ./.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02106 266 699.